Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.

Posted on 31/01/2019 1:18pm

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania jakości pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich firmy pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych działów jak i procedur Human Resources stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi pracodawca zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie umieją i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.

więcej
Author: mik Krakow
Source: http://www.flickr.com
Audyt personalny ma obejmować także ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych zespołach oraz ocenę wykorzystywanych metod na przykład motywacji, ich oczekiwań. Kluczowym celem audytu jest zidentyfikowanie rozdźwięków pomiędzy stanem rzeczywistym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny diagnozuje więc luki w zakresie kompetencji, motywacji pracowników oraz ich potencjału. Odpowiednio przeprowadzony audyt personalny jest odpowiedzią na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników - kliknij tutaj.

Przed menedżerami (zobacz przejdź do strony) stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania - są oni odpowiedzialni za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy.

To ważne omówienie tyczy się prezentowanej tu kwestii, więc jeśli jest ona godna Twojej uwagi, to kliknij ten link!

Aby to osiągnąć muszą ciągle polepszać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze HR.Jest wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Jednak metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się sporą skutecznością oraz trwałością wprowadzanych modyfikacji.

Coaching menedżerski w jednym zdaniu można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Istnieją dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching - dedykowany dla prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski - rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Kluczowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych zadań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający teamem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz przydzielaniu zadań, powinien także nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Tags: motywacja, Przedsiębiorstwa, HR, dyrektor, CEO