Czy korzystanie z szkolenia ppoż i usług bhp są potrzebne w prowadzeniu współczesnego przedsiębiorstwa

Posted on 28/01/2021 2:45pm

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zapoznania pracobiorców z ustawami przeciwpożarowymi oraz ustalenia podejścia postępowania na zdarzenie pożaru, tragedii naturalnej lub odrębnego terenowego zagrożenia.
Gaśnica w budynku
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com
Również o szkoleniach z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, mowa jest w ustawie ministra gospodarki i pracy. Często jednostki prowadzące ćwiczenia ppoż i usługi bhp prowadzone są przez profesjonalnych strażaków co czyni jeniezmiernie ciekawymi (sprawdź całą ofertę szkoleniową: ). Kursy odbywają się na aparacie bezpiecznym z zastosowaniem żywego ognia, demonstrując wybuchy także pożar oleju kuchennego. W toku szkoleń istnieje okazja przejścia przez namiot udający zadymione pomieszczenie, tłumić ogień płynów, spirytusów, jak i szczegółów wyposażenia własnego gabinetu bądź siedliska.

Uczestnicy treningów zdobywają informację na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mają szansę zobaczenia jak rozwija się płomień, poczuć ciepło pożaru, wyszkolić się dławić, dobieraćstosowne gaśnice, prowadzić skutecznie ewakuację. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenia ogólnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie usługi bhp (polecam sprawdź stronę www) oferują różnorakiego rodzaju przedsiębiorstwa. Firmy te zapoznają pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, także przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w owym zakładzie pracy a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków.Poza tym powinien być przeprowadzony instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie (sprawdź ofertę na szkolenie: zarządzanie strategiczne szkolenie franklin covey) konieczne dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla zaangażowanych przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. przypadku zmienienia procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz innych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń (zobacz więcej). szkolenia (polecamy szkolenia menedżerskie)

Tags: gaśnice, kursy, zagrożenia