Czym są, jak funkcjonują oraz do czego służą centrale telefoniczne?

Posted on 10/11/2018 7:23am

Centrala telefoniczna składa się z pewnych urządzeń, których celem jest łączenie abonentów sieci telekomunikacyjnej. Centrale telefonicznie tworzą się z różnych urządzeń komutacyjnych, które przyczyniają się do prawidłowej pracy centrali. Są one odpowiedzialne za zestawianie telekomunikacyjnych spięć. Znaczącym elementem centrali telefonicznych jest łącznica telefoniczna, za pośrednictwem jakiej realizowane są połączenia.

telefonia
Author: Per Åström
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie zdołamy wyszczególnić dwa rodzaje łącznic telefonicznych - bezpośrednią oraz pośrednią. Łącznica bezpośrednia steruje procesami łączeniowymi z centrali bez pośrednictwa innych urządzeń. Natomiast łącznica pośrednia gromadzi informacje łączeniowe za pośrednictwem układów rejestrowych. W skład wyposażenia łącznic wchodzi sporo ważnych elementów, między innymi sieć dróg połączeniowych, wyposażenie liniowe, a także urządzenia sterujące. Dodatkowo możemy jeszcze wypunktować łącza abonenckie (jakie są łączami dwukierunkowymi), łącza liniowe (jakie zawierają podmiotowe zaopatrzenie łącza przyłączonego do łącznicy) a także łącza międzycentralowe (jakie są zarówno łączami dwukierunkowymi, jak również jednokierunkowymi) - Debesis Sp. z o.o.. Łącznice dzielą się również na łącznice ręczne i automatyczno-elektromagnetyczne. Co więcej zdołamy także wymienić łącznice automatyczne-cyfrowe i także automatyczne-elektroniczne. Współcześnie centrale manualne nie są już raczej spotykane, w dzisiejszych czasach centrale funkcjonują automatycznie, co sporo upraszcza i przyspiesza ich pracę.firma
Author: istock
Source: istockphoto.com
Centrale telefoniczne mają rozmaite modele zasilania, takie jak zasilanie elektroenergetyczne, sygnałowe sygnalizacji, i także zasilanie impulsowe. Dodatkowo prąd odbiera się także z tak zwanej siłowni. Jest to prąd stały nieodzowny do zasilania wielu rozlicznych urządzeń telekomunikacyjnych. Z kolei prąd przemienny jest wyzwalany poprzez przetwornice sygnałowe, przetwornice tyrystorowe, a także przetwornice tranzystorowe.

Tags: praca, prąd, Urządzenia, łącznica