Dlaczego korzystniej skorzystać z usług oferowanych przez firmy ściągające należności niż na własną rękę ścigać wierzycieli

Posted on 08/02/2019 7:50am

Ściąganie należności pozostaje nierzadko zajęciem dla ludzi o silnych nerwach. Nie zawsze bowiem dłużnicy zgadzają się z wysokością kwoty do zapłacenia, a nawet kwestionują słuszność naliczonych przez parę lat odsetek.
Pieniądze
Author: frankieleon
Source: http://www.flickr.com
Z kłótni zwłaszcza znani są studenci, którzy prawie w ogóle nie uczęszczają na wykłady i są bardzo zaskoczeni, gdy dostają list z wezwaniem do zapłaty. Jednak szkoły wyższe coraz rzadziej decydują się na ściganie dłużników na własną rękę, a w ślad za nimi ,w całkowicie identyczny sposób podążają inne ośrodki na obszarze całego kraju. Samodzielne ściąganie należności nie wlicza się do nieskomplikowanych zadań. Jednym z największych kłopotów jest bardzo mała skuteczność. Praktycznie garstka ludzi ureguluje sumę tuż po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Panowie w ogóle nie przejmują się tym, co przeczytają w liście priorytetowym i wracają do powszedniej pracy, a zarobione banknoty preferują przeznaczyć na inne cele. Inaczej rzecz się ma w przypadku, gdy nadawcą listu jest firma windykacyjna. Wtedy najprawdopodobniej przeczytana treść wzbudzi niepokój, a może nawet przerażenie, również wśród członków najbliższej familii.Monety
Author: Kat R
Source: http://www.flickr.com
Wspomniane firmy zatrudniają znawców prawa, którzy doskonale wiedzą, jak sposób budować zdania, aby adresat nie miał jakichkolwiek powodów do odkładania terminu spłaty nieuregulowanych należności. I to jest kolejnym powodem do tego, aby zatrudnić specjalistów, zamiast na własną rękę ścigać dłużników. Stwierdzeniem, które wzbudza najwięcej emocji jest nota informująca o tym, że dana instytucja bądź osoba prywatna będzie mieć problem z zaciągnięciem kredytu. A powszechnie wiadomo, że dzisiaj wiele osób żyje na kredyt, więc ewentualne odcięcie od tego źródła gotówki byłoby im nie na rękę. Każdy bank może sprawdzić przyszłego kredytobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej oraz zweryfikować, czy jest odpowiedzialny.

Przy wyborze firmy zajmującej się ściąganiem należności należy kierować się daleko posuniętą ostrożnością. Jeśli klient zostanie źle potraktowany przez pracowników firm windykacyjnych i ściąganie należności będzie łączyć się z koszmarem, to po zapłaceniu długów będzie on preferował usługi oferowane przez konkurencję. Zresztą należy w tym miejscu wspomnieć, że w ogóle problematyka ściągania długów bywa dość drażliwa i w każdym jednym przypadku warto do kupujących podchodzić z taktem i mieć świadomość, że każdemu mogą przydarzyć się okresowe kłopoty z płynnością finansową (aktualne komentarze - kliknij, strona SAF SA). Profesjonalni windykatorzy umieją odpowiednio rozmawiać z wierzycielami i w sytuacjach podbramkowych radzą sobie lepiej niż asystentki pracujące np. w dziekanatach.

Tags: studenci, firmy, należności