Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Posted on 02/07/2015 12:22pm

Ludzie działający w organizacjach pozarządowych to ludzie pełni zaangażowania, działający na rzeczy wybranego interesu, jednakże nie kierujący się osobistym przychodem pieniężnym. Aktualnie w naszym kraju działa wiele tego typu organizacji, cechuje je brak połączenia z siłami państwa, jak również brakiem rządowych dotacji na ich działalność.
finanse
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Powinno się skierować uwagę na to, że organizacje pozarządowe są kanałem komunikacyjnym między państwem, a społeczeństwem. Jest wielu zwolenników teorii, iż organizacje pozarządowe znacznie korzystniej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych, w przeciwieństwie do rządu. Wyróżniamy organizacje: samopomocowe, opiekuńcze, przedstawicielskie, mniejszości, hobbistyczno-rekreacyjne, zadaniowe, tradycyjne. Jednak każda organizacja by podjąć założone zadania i wykonać określone cele, potrzebuje do działania funduszy. Niezbędne zatem było dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, naprzeciw tym potrzebą wyszło wiele instytucji i fundacji.

W zależności od rodzaju i celu pracy organizacji jesteśmy w stanie dotrzeć do różnych źródeł finansowania. dobrze jest skierować uwagę na to, że dofinansowanie można dostać na przeróżnych poziomach, wyróżniamy fundusze: centralne, wojewodzie, marszałkowskie, powiatowe, gminne, dzielnicowe, unijne, strukturalne, prywatne, zagraniczne. Główne dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w sferze edukacji można pozyskać w Programie Erasmus+ na lata 2014 - 2020 - dowiedz się więcej. To co ważne to to, że program ten przyczynia się do rozwoju kompetencji jego uczestników, ze szczególnym akcentem na modernizacje systemów oświaty, szkoleń, wyjazdów zagranicznych ma terenie Europy w celach oświatowych, co w późniejszym czasie ma się przełożyć na
idź na strone
Source: http://pixabay.com
wzrost szans pracy osób biorących uczestnictwo w danym programie.
Następne czołowe i najbardziej rozpoznawalne dofinansowanie dla organizacji pozarządowych to tzw. Fundusz Szwajcarski. Z wykorzystaniem tego funduszu, możemy dostać wsparcie m.in.: na projekty związane z bezpieczeństwem i stabilnością reform; odnową, reorganizacją i rozbudową infrastruktury środowiskowej; poprawę otoczenia biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich firm. Pozyskiwanie funduszów należy rozpocząć od opisania strategii funkcjonowania naszej organizacji, sporządzenia listy potrzeba, wskazania celu naszego działania.

Widać spory rozwój organizacji pozarządowych, co raz więcej ludzi chce angażować się w rozstrzyganie problemów społecznych i dzięki temu kształtować swoje kwalifikacje. Możliwości na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych jest wiele i wskazane jest aby starać się o dodatkowe fundusze na rozwój swoich projektów i pomysłów, a tym samym działać na rzecz ludzi i rozwiazywać ich problemy społeczne.

Tags: finanse, fundusz, organizacja