Działanie giełdy papierów wartościowych, czyli krótko o rynku Forex - poczytaj najciekawsze informacje

Posted on 06/05/2020 7:54am

Giełda Papierów Wartościowych w dużej grupie osób wzbudza wielkie emocje. To właśnie giełda jawi się wielu osobom jako szansa na zdobycie wielkich pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że gra na niej to również bardzo duże ryzyko. Aby w ogóle była szansa na zarobienie dużych pieniędzy, powinno się posiadać odpowiednią wiedzę. A pojęć do poznania jest mnóstwo.

Wśród zagadnień, które poznać musi każdy, kogo interesuje giełda znajduje się Forex. Forex to nic innego jak rynek o charakterze walutowym, który umożliwia na
analiza wahań
Author: Allan Ajifo
Source: http://www.flickr.com
odbywającą się non stop wymianę walut. Forex działa niezależnie od pory dnia i nocy i stosowany intensywnie przez rządy rozmaitych państw, banki, oraz inwestorów o różnej wielkości. Bez rynku Forex giełda nie mogłaby działać. To właśnie z tego powodu pojawił się na rynku usług giełdowych fachowiec, który nosi nazwę Forex broker lub – zamiennie – broker Forex - .Forex broker – lub mówiąc nieco inaczej – broker Forex to fachowiec, który na polecenie klienta dokonuje obsługi rynku walutowego. Obsługa rynku Forex odbywa się poprzez używane łącza telefoniczne oraz rozbudowane systemy informatyczne. Również łącza informatyczne są wykorzystywane do tego, aby wymiana walut na rynku Forex była możliwa. Forex to na chwilę obecną największy rynek, jaki tylko istnieje na świecie. Jego obroty określa się już nie w milionach, ale w bilionach dolarów , czyli waluty Stanów Zjednoczonych. Rynek Forex charakteryzuje naprawdę bardzo dużo zalet. Przede wszystkim charakteryzuje go zaskakująca płynność, która umożliwia kupowanie lub sprzedaż waluty niezależnie od pory dnia i nocy. Problem może wystąpić tylko w przypadku zleceń specyficznych, ale w dużej mierze uzależnione jest to od brokera, który nad daną transakcją sprawuje osobisty nadzór.

Klienci o charakterze indywidualnym tak naprawdę nie uczestniczą w sposób osobisty w obrocie, który ma miejsce na rynku Forex. Ich dotyczy jedynie gra, które odbywa się na platformie obsługiwanej przez wybranego brokera. Kurs, który jest podawany jest zawsze ustalany przez osobę brokera. Warto pamiętać, że może on być mniej lub bardziej podobny do kursu, który aktualnie stosowany jest na rynku. Trzeba pamiętać, że na rynku Forex na ogół powstaje konflikt interesów, którzy odnosi się do samego brokera i jego klienta - . Broker w wielu wypadkach może bowiem mieć pragnienie tak manipulować kursem , który podawany jest klientowi, aby samemu zyskać na tym jak najwięcej. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby zawód brokera na rynku walutowym wykonywały tylko naprawdę uczciwe osoby, które umieją takim pokusom się oprzeć. W przeciwnym razie może zdarzyć się tak, że klienci są tak naprawdę przez brokera, ich obsługującego oszukiwani. A to jest bardzo zła sytuacja tak naprawdę dla każdej ze stron stron.

Tags: kurs, rynek, giełda, zlecenia