Elektroniczny podpis niezbędny w działalności firm.

Posted on 10/11/2019 7:32am

Podpis elektroniczny to narzędzie identyfikujące uczestników obiegu dokumentów elektronicznych i służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny, z reguły jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej albo tokena USB oraz oprogramowania do składania podpisu elektronicznego. Dane w wersji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są identyczne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.
podpisywanie umowy
Author: Dan Moyle
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczny podpis elektroniczny stosowany jest m.in. do : elektronicznego podpisywania umów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym; opatrzenia podpisem faktur elektronicznych; w komunikacji z urzędami oraz do podpisywania pism administracyjnych przez urzędy. Komplety do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można zakupić w 5 przedsiębiorstwach tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne dot. podpisu elektronicznego. () Firmy te są wpisane do rejestru Min. Gospodarki. Kontrolę nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym należy zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji Ministra Gospodarki. Zakres i formy nadzoru określa ustawa o podpisie elektronicznym. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby firmy może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej firmy.

Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest bardzo tanie, komfortowe i pozwala zaoszczędzić Twój czas. Odpada drukowanie, oraz ręczne wypełnianie oraz podpisywanie dokumentów. Oprócz tego możesz zapomnieć również o pieczętowaniu, pakowaniu w koperty i wysyłce wraz z jej kosztami.Dokumenty przekazywane są od ręki bezpiecznie, a Ty automatycznie otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odbioru. To szczególnie istotne, kiedy musisz co miesiąc wysyłać duże ilości dokumentów. Podpis elektroniczny to już codzienność na całym globie. Droga elektroniczna znacznie przybliża do siebie kontrahentów, a podpis elektroniczny pozwala puentować ważne przedsięwzięcia bez potrzeby wychodzenia z biura.Dokumenty na stole
Author: Epicantus
Source: http://www.flickr.com
Lista czynności i przedsięwzięć, które można załatwić przez Internet nieustannie rośnie. Korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego, możesz wysyłać do urzędów oficjalne deklaracje, wnioski i umowy. Dokumenty z e-podpisem posiadają taką samą moc prawną, jak podpisane własnoręcznie i wysłane przez Ciebie osobiście tudzież drogą pocztową. Podpis kwalifikowany to więc sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.

Tags: dokumenty, Przedsiębiorstwa, podpis