Emerytura i przysługujące świadczenia

Posted on

Zadbaj o rodziców na emeryturze
Author: FuturePR
Source: FuturePR
Prezentuję krótki przewodnik dla osób, które pragną w przyszłości być kadrowcem. Dla was prezentuję garść niezbędnych terminów związanych z tą dziedziną. Wypowiedzenie umowy o pracę – to nie jest wcale takie łatwe. Musi zostać przesłane na piśmie zatrudnionemu i być wzorcowo sformułowane. Najbardziej kluczowe zagadnienie dotyczy czasu wypowiedzenia, który jest odmienny w stosunku do sytuacji.

Duża część umów zawiera pierwotnie sformułowane warunki wygaśnięcia, w innych sytuacjach ma zastosowanie uniwersalne prawo. Jeżeli kontrakt zawarto na czas nieokreślony, oto zestawienie: System emerytalny w postaci, jaką znamy obecnie, wymyślono w 1880 roku. Stworzył go kanclerz Otto von Bismarck, aby zyskać głosy klasy robotniczej dla swojej partii. Była to gwarantowana przez państwo emerytura dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy skończyli 70 lat. Emerytury zmieniały się przez ten czas i na chwilę obecną emerytura w naszym kraju składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np.

Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE). Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać przeprowadzone wielorako. Wyżej prezentowałem kwestię jednostronnego zerwania kontraktu. Bywa tak, że pracę wygasa poprzez porozumienie zainteresowanych. Najłatwiej dla kadrowca jest, kiedy musi załatwić formalności z kontraktem na czas określony.

Wtedy ona po prostu wygasa, bez warunku wypowiedzenia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ang. Human Resources bądź HR. To zagadnienie można tłumaczyć wielorako. HR to część nauki, która zajmuje się optymalnym kierowaniem kadry pracowniczej. To też zestaw narzędzi menedżerskich i powszechna nazwa na dział pracowniczy w przedsiębiorstwie.

Gdy człowiek z jakiegoś powodu charakteryzuje się tymczasową lub stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej, to przysługują jej świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Takie świadczenie nazywa się renta. Renta może być podzielona na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna jest to rodzaj renty, który jest dla członków rodziny osoby zmarłej, która miała ubezpieczenie i w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowy prawo do pobierania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci własne, jak również wnuki.

Tags: pismo, prawo, emerytura, ZUS, Otwarty fundusz emerytalny, umowa, praca, nauka, ubezpieczenia, renta rodzinna