Szkolenia cykliczne dla pracobiorców

Posted on 13/04/2019 7:47am

Jednym z podstawowych obowiązków każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na w tymże temacie można znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się też przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa a także higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji oraz utrwalenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Rodzaje instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla chlebodawców a także innych osób kierujących pracobiorcami przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie należy zrealizować w okresie do sześciu miesięcy od chwili zatrudnienia. Instruktaż BHP dla pracowników zatrudnionych na posadach robotniczych realizuje się wyłącznie w postaci instruktażu, nie rzadziej aniżeli raz w roku na posadach, na których istnieją wyjątkowo duże zagrożenia. Kiedy takie niebezpieczeństwa nie zachodzą, nie rzadziej aniżeli raz na trzy lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do roku od dnia zaangażowania. Szkolenie BHP (zaglądnij) dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy należy zrealizować w czasie do 12 miesięcy od dnia zaangażowania.

Instruktaż BHP dla pracowników służby BHP realizuje się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż należy przeprowadzić w czasie do dwunastu miesięcy od chwili zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych realizuje się w postaci kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie okresowe trzeba zrealizować w okresie do dwunastu miesięcy od chwili zaangażowania.pracujący robotnicy
Author: Asian Development Bank
Source: http://www.flickr.com
Ze szkolenia okresowego może zostać zwolniona osoba, jaka ma aktualne poświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego chlebodawcy na tym samym stanowisku pracy albo odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla jednostki zaangażowanej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia zakres tematyczny konieczny programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowej posadzie. Instruktaż okresowy dopełnia się egzaminem.

Tags: kurs, kodeks pracy, pracodawca, online