Kiedy stosuje się faktoring?

Posted on 03/10/2019 12:49am

Faktoring przeznaczony jest dla jednostek prowadzących sprzedaż artykułów i usług innym przedsiębiorstwom bądź instytucjom, wystawiających faktury z odłożonym terminem płatności.


Przykładowo, człowiek biznesu, który sprzedaje produkt, ustala ze swym odbiorcą, iż płatność za dostawę nastanie w przeciągu 30 dni. To czas, w którym formalnie dokonywany jest dochód, co wywołuje powstanie zobowiązania skarbowego, acz gotówka jeszcze nie wpłynęła. W tym czasie może również zaistnieć potrzeba uregulowania innych opłat: za dostawy materiałów do produkcji, uposażeń itd. W owej sytuacji może pomóc faktoring. To reasumując jest definicja faktoringu. Ażeby otrzymać pieniążki za swoje faktury w krótkim czasie trzeba przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. umowa takowa zawierana jest na czas nieokreślony, co stanowi jej wyższość nad umowami kredytowymi zawieranymi zazwyczaj na jeden rok. Nie ma potrzeby dorocznego odnawiania umowy.


wniosek
Author: Alan Stanton
Source: http://www.flickr.com


waluta
Author: Sharon & Nikki McCutcheon
Source: http://www.flickr.com


Zawarcie umowy faktoringu zachodzi szybko, bowiem przesłanki do jej podjęcia będą inne niż w przykładowo kredycie bankowym. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze przesłanie, a istotna staje się tak zwana faktorowalność interesów - innymi słowy w skrócie to, czy w typowym obrocie handlowym dostawcy z jego klientami zachodzą okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Jeżeli chodzi o faktoring odwrotny schemat wygląda w taki sposób, iż to rozwiązanie kierowane do firm, które mają nazbyt krótkie terminy płatności za towary. To najbardziej popularna forma usługi.
Jest również możność zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie zachodził, ponieważ transakcja będzie ubezpieczona od niedostatku zapłaty ze strony nabywcy.

Tags: pieniądze, konsument, umowa, zobowiązania, dochód