Masz w zamiarze zostać doradcą podatkowym? Dowiedz się, co powinieneś zrobić

Posted on 29/12/2017 9:26am

Zawód doradcy podatkowego jest aktualnie niezrównanie cenionym zawodem. Ciągle poszukuje się umiejętnych doradców, którzy proponują sumienne usługi i mogą rozwiązywać problemy, z którymi przychodzą do nich klienci. Z tej racji dobrze jest zastanowić się nad niniejszą profesją, jeśli wciąż nie wybraliśmy, co chcielibyśmy robić w życiu. Jakie warunki trzeba spełnić?
finanse
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Kluczowym czynnikiem jest oczywiście wykształcenie uwierzytelnione zaliczonym egzaminem. Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która sprawdza czy kandydat jest przygotowany do pełnienia opisywanego stanowiska i pod kątem teoretycznym, i pod kątem praktycznym. Do najistotniejszych zagadnień zaliczają się na przykład źródła prawa, administracja finansowa czy rachunkowość.Egzamin obejmuje nie tylko część pisemną, lecz także część ustną, która może być zdawana wyłącznie pod warunkiem zaliczenia części pisemnej. Jeśli kandydat nie wykaże się właściwą znajomością zagadnień, następny raz może iść na egzamin dopiero po 3 miesiącach. Egzamin nie jest końcem zmagań potencjalnego kandydata. Jeżeli chciałbyś proponować usługi podatkowe, powinieneś oprócz tego odbyć dwuletnią praktykę zawodową - sprawdzone usługi doradztwa podatkowego znajdziesz w tej Kancelarii z Olsztyna. Z praktyki zwolnione są osoby, które już są zatrudnione m.in. na stanowisku księgowego, radcy prawnego czy biegłego rewidenta.


Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpisanie na listę doradców podatkowych. Należy to zrobić w ciągu trzech lat od zdania wskazanego egzaminu. Do wymogów zalicza się także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także
finanse
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
nieposzlakowanego charakteru, co potwierdza fakt, że kandydat będzie prawidłowo oraz starannie wykonywać zawód.

Na koniec dobrze jest poznać zadania, jakie pełni osoba oferująca ten zawód. Do najważniejszych zalicza się udzielanie porad podatnikom czy innym osobom interesującym się tematami podatkowymi. W ich imieniu doradcy podatkowi prowadzą również księgi wykorzystywane do celów podatkowych, bez których nie można obyć się prowadząc działalność gospodarczą. Poza tym w firmie doradczej można poprosić o wykonanie deklaracji podatkowej, jaka jest obowiązkiem każdego podatnika oraz o reprezentowanie przed organami administracji publicznej. Jeżeli wobec tego masz zamiar zostać doradcą podatkowym, już dzisiaj możesz wejść na drogę, która zaprowadzi cię do tego celu.

Tags: usługi, gospodarka, Rachunkowość, zawód