Nie jest łatwa windykacja należności Niemcy mają szansę okazać się tu dla nas wzorem

Posted on

windykacja
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Z powodu bardzo dużych obciążeń finansowych wielu ludzi z Polski poważnie myśli o otworzeniu firmy w jednym z innych krajów. Ponieważ od 2004 roku Polska należy do Unii Europejskiej, to nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, żeby nie zrobić tego. Do najbardziej popularnych miejsc na założenie swojej firmy poza granicami Polski zaliczane są Niemcy, będące także naszym sąsiadem z zachodu. Jeśli idzie o prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Niemiec to, o ile odsetek terminowych płatności jest najwyższy w Europie, o tyle - zwłaszcza w ostatnich latach - zaobserwować można niewiele optymistyczną tendencję do wzrostu liczby nieodzyskanych zobowiązań.

Sprawia to, że coraz nagminniej konieczne staje się skorzystanie z oferty prawnika albo firmy świadczącej usługi windykacyjne, ponieważ klasyczne wysyłanie wezwań do opłaty czy ujawnianie danych o długu w wykazie, sporadycznie daje pożądany efekt.
Karty płatnicze
Author: frankieleon
Source: http://www.flickr.com
Szczęśliwie można temu przeciwdziałać i jest windykacja należności, która pozwoli otrzymać niewypłacone środki. Jeśli prowadzony firma prosperuje w Niemczech czy innym państwie, pomocne stają się procedury odzyskiwania długów ułatwiające spłacenie przez dłużników długów bez względu na narodowość dłużnika czy kraj w którym działa biznes. Procedura zaczyna się od przypomnienia o terminie o uregulowanie należności, które występuje po tym gdy klient nie wywiązuje się z płatności w umówionym czasie.

W Niemczech prawdopodobnie niemal 1/4 długów nie jest opłacana w należytym terminie, stąd nadawane wezwanie musi obejmować datę w której był wymagalny, oraz podsumowanie dodatkowych opłat. Dopiero w braku odpowiedzi ze strony klienta przechodzi się do odzyskiwania zadłużenia. Ponieważ normy prawne w różnych państwach są często całkowicie inne, konieczne jest skierowanie się do specjalistów. Windykacja należności w Niemczech sprawdź http://windykacja.de/ może
Euro
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
zostać zapoczątkowana pozasądownie, dopiero dłużnik nie zapłaci można pójść na wyższy pułap czyli zwrócić do sądu.

W Niemczech procedura prosperuje dwutorowo, jest albo uproszczona albo zwykła. Ta druga zajmuje sprawy gdzie sprawy należności nie są zakwestionowane, a jej rezultat bywa stosunkowo szybki. Na bieżąco rośnie liczba postępowań upadłościowych podmiotów gospodarczych.Duże znacznie ma więc pomoc specjalistów. Patrząc na usługę jak windykacja należności w Niemczech http://windykacja.de/ zdecydowanie podwyższają poziom i znacznie podwyższają poprzeczkę innym krajom. Windykacja należności, co odbywa się nawet wobec kontrahentów bieżących, musi być prowadzona od razu po zauważeniu zwłoki.

Nie należy czekać, tylko działać od razu, o czym przypominają też nierzadko opisywane, negatywne doświadczenia innych. Obojętnie czy zdecydują się Państwo na skorzystanie z propozycji podmiotu zewnętrznego w zakresie windykacji, to warto dołożyć należytych starań również przed zawarciem umowy sprzedażowej. Weryfikacja ewentualnego partnera a także proste czynności tj. np. skontrolowanie czy nie widnieje on na liście dłużników niewypłacalnych i czy forma prawna, w jakiej działa nie będzie znacznym utrudnieniem w wypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej mogą albowiem okazać się istotne w późniejszym dochodzeniu należnych Państwu kwot.

Tags: firmy, Niemcy, należności, regulacje prawne, windykacja