Oprawy LED - obowiązujące rozwiązania

Posted on 21/06/2018 8:09pm

Planowanie oświetlenia nowopowstających obiektów przemysłowych bądź modernizacja istniejących systemów łączy się z zapewnieniem odpowiedniego komfortu widzenia, powiększeniem wydajności pracy oraz zapewnieniem jak najlepszej wydajności energetycznej. Modernizacja oświetlenia hali przemysłowej złożona jest z kilku elementów.


Kluczowy to fragment jakościowo-ilościowy. Gwarantuje on dobry poziom nasilenia oświetlenia do zrealizowania pracy wzrokowej. Dalszy element związany jest z terminem ekonomii użytkowania oraz ekologią. Plan oświetlenia obiektu przemysłowego musi spełnić pewne wymogi. Będą to odpowiednio: dobór poziomów natężenia oświetlenia na płaszczyznach pracy i w sąsiedztwie miejsca pracy, zapewnienie prawidłowej równomierności w polu zadania wzrokowego a także w polu bezpośredniego otoczenia, ograniczenie olśnienia, dobór koloru światła oraz wskaźnika oddawania barw, dobór efektywnego systemu oświetlenia, zapewnienie optymalnego, solidnego i łatwego w eksploatacji oraz pielęgnacji systemu.

żarówki led
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Spełnienie wymogów normy PN-EN 12464- 1 jest bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ale też optymalnej wydajności. W dzisiejszych czasach budowania układów o dużej sprawności, a co się z tym wiąże ekonomicznych oraz ekologicznych, jest coraz to powszechniejsza. Koszta eksploatacji są tu nie bez znaczenia, zważywszy na wielkie powierzchnie hal przemysłowych. Na poziomie projektowym należy indywidualnie podejść do każdego z budynków oraz dobrać instalację oświetleniową. Tok procesu twórczego, którym jest projekt oświetlenia wiąże się z doborem systemu do wymagań przy uwzględnieniu warunków technicznych a także wymagań jakościowych. W wypadku istniejących rozwiązań modernizacja oświetlenia LED umożliwia użycie dużo wydajniejszych systemów oświetleniowych. Powiązana z tym energooszczędność dosięga nawet 50 % w porównaniu do istniejącej instalacji.


Rzecz jasna z uwagi na brak stosownego oświetlenia w istniejących rozwiązaniach może przydarzyć się, że zapewnienie odpowiedniego poziomu nasilenia będzie łączyło się z powiększeniem mocy systemu. Wynika to zazwyczaj ze zmiany charakteru budynku jak też rodzaju pracy, a to wiąże się ze zmianą wymogów, co do stanu oświetlenia. Dobrze jest wtedy odwiedzić . Nie należy zrażać się w podejmowaniu próby modernizacji oświetlenia. W takowym wypadku należy poszukać nowatorskich rozwiązań, jakie będą na przykład reagowały na przemianę warunków oświetleniowych.

Tags: LED, oświetlenie, budynek, wzrok, ekologia