Otwarty umysł oraz bezustanne szukanie nowych rozwiązań restrukturyzują otaczającą nas teraźniejszość

Posted on 03/07/2019 2:08pm

Działanie samodzielne, zwłaszcza na polu biznesowym, jest mało korzystne. Specjaliści od marketingu podają najróżniejsze pomysły, jak wprowadzić w czyn chociażby nawet parę elementów kooperacji, równocześnie nic na tym nie tracąc.
Grupa biznesmenów
Author: Anthony Easton
Source: http://www.flickr.com
Współdziałanie, czyli współpraca przedsiębiorstw (biznesklaster), ma bowiem polegać na wzajemnych korzyściach. Jednym z najprostszych rozwiązań na tym polu staje się wymiana logo. Takie postępowanie w praktyce oznacza, że rozpoznawczy znak danej firmy zostaje zamieszczony przykładowo na witrynach internetowych wszystkich połączonych ze sobą instytucji.

Można naturalnie wprowadzić ściślejsze powiązania, polegające już na wymianie doświadczeń handlowych, obopólnym pozyskiwaniu klientów lub realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. Współcześnie, kiedy dostęp do pionierskich technologii bywa o wiele łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, takie zadania można doprowadzać do celu na obszarze całego kraju, a szczególnie w województwach wschodnich, gdzie rozwój gospodarki jest mocno zahamowany przez brak surowców naturalnych.



Biurowiec
Author: y.becart
Source: http://www.flickr.com
Jedną z takich aktywności, łączącą w sobie opisane elementy, jest klaster it (dowiedz się więcej). Sama definicja nie jest bezplanowa i odsyła do skojarzeń związanych z szeroko pojętą kooperacją. Klaster to miano, które przypomina nam terminologię z różnych dziedzin. Epitet pochodzi z języka angielskiego, a na przykład w muzyce oznacza współbrzmienie kilku dźwięków. Skrót it staje się powszechnie wykorzystywany w branży teleinformatycznej. Jak widać, tak skonstruowane określenie już na początku podpowiada, że będziemy obcować z innowacyjnym pomysłem skierowanym na owocną współpracę.

Aby zostać członkiem takiej grupy należy spełnić wszystkie kryteria określone w regulaminie. Klaster it przyjmie do siebie tylko sumiennych i energicznych biznesmenów, dla których dobro własnej firmy jest równie ważne, jak sukces ogółu. Wzorzec postępowania jest tak samo fundamentalny, jak umiejętności prowadzenia biznesu, wiedza książkowa i aktualnie zajmowana pozycja na rynku międzynarodowym.

Tak zaprojektowana współpraca przedsiębiorstw przypomina trochę pojęcie znane nam z lekcji biologii, czyli symbiozę. Same władze klastra it muszą nieustannie czuwać nad tym, by ta współpraca nie zaczęła przywodzić na myśl innego zoologicznego pojęcia, a mianowicie pasożytnictwa.

Tags: firmy, grupy, Specjaliści od marketingu