Prowadzenie dokumentacji rachunków, udzielanie pożyczek

Posted on 05/12/2017 1:22pm

NBP z siedzibą w Warszawie rozpoczął własną działalność w 1945r. zmieniając były Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest to organizacja finansowa odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowe w Polsce. Działaniem NBP zarządza prezes, aktualnie jest to Marek Belka.


Pieniądze, nominał polski
Author: kstudenta
Source: http://www.sxc.hu
Bankowość w Polsce to bardzo rozległe pojęcie, zajmuje się m.in. właściwym działaniem banków, działań bankowych i zarządzaniem ryzykiem bankowym. System bankowy to całokształt instytucji bankowych i pieniężnych oraz przepisów charakteryzujących ich obustronne zależności i relacje z otoczeniem.

Trzonem systemu bankowego jest bank centralny spełniający cztery elementarne zadania: jest bankiem emisyjnym tzn. jedynym, który uprawniony jest do emisji waluty, nadzoruje nad bankami komercyjnymi. Jest bankiem państwa, gdyż kumuluje przychody i realizuje wydatki środków pieniężnych kraju, użycza rządowi pożyczek na opłacenie niedoboru budżetowego i wreszcie reguluje ilość pieniądza w obiegu, utrzymując ją na pułapie dostosowanym do obecnych wymogów gospodarki. Formułuje warunki kredytowania oraz dopasowuje cenę waluty. Najbardziej rozpowszechnioną formą instytucji bankowej są banki handlowe, które w oparciu o przyjęte lokaty oraz środki z NBP użyczają kredytów. Prowadzą bilanse bieżące przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i placówek, przyjmują wkłady na określony czas, udzielają kredytów. Dodatkowo opłacają ratalne zakupy, skupują i sprzedają walutę.

Jednostki handlowe mogą być własnością społeczną, lecz przeważnie są spółkami kapitałowymi. Banki specjalne finansują wykonywanie szczególnych spraw, wymagających specyficznego sposobu fachowej obsługi bankowej. Możemy do nich zaliczyć np.: banki obsługujące handel światowy, banki hipoteczne, użyczające pożyczek pod zastaw nieruchomości. Inne to banki zobowiązania wieloletniego, które skupiają zasoby finansowe poprzez wydanie papierów wartościowych, wkłady wieloletnie i użyczają długookresowych pożyczek na finansowanie gospodarstw rolnych, inwestycji budowlanych. Kasy oszczędnościowe to instytucje finansowe, które gromadzą wkłady od ludności i użyczają kredytów na cele bieżące. Bankowość to także tematy powiązane z funkcjonowaniem operacji bankowych, zarządzania negatywnym odchyleniem.Tags: pieniądze, kredyty, banki, pożyczki