Prowadzenie dokumentacji rachunków, udzielanie pożyczek

Posted on 13/01/2019 7:26am

NBP z siedzibą w Warszawie rozpoczął własną działalność w 1945r. zmieniając były Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest to organizacja finansowa odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowe w Polsce. Działaniem NBP zarządza prezes, aktualnie jest to Marek Belka.


Bankowość w Polsce to bardzo rozległe pojęcie, zajmuje się m.in. właściwym działaniem banków, działań bankowych i zarządzaniem ryzykiem bankowym. System bankowy to całokształt instytucji bankowych i pieniężnych oraz przepisów charakteryzujących ich obustronne zależności i relacje z otoczeniem.

Trzonem systemu bankowego jest bank centralny spełniający cztery elementarne zadania: jest bankiem emisyjnym tzn. jedynym, który uprawniony jest do emisji waluty, nadzoruje nad bankami komercyjnymi. Jest bankiem państwa, gdyż kumuluje przychody i realizuje wydatki środków pieniężnych kraju, użycza rządowi pożyczek na opłacenie niedoboru budżetowego i wreszcie reguluje ilość pieniądza w obiegu, utrzymując ją na pułapie dostosowanym do obecnych wymogów gospodarki. Formułuje warunki kredytowania oraz dopasowuje cenę waluty. Najbardziej rozpowszechnioną formą instytucji bankowej są banki handlowe, które w oparciu o przyjęte lokaty oraz środki z NBP użyczają kredytów. Prowadzą bilanse bieżące przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i placówek, przyjmują wkłady na określony czas, udzielają kredytów. Dodatkowo opłacają ratalne zakupy, skupują i sprzedają walutę.


Jednostki handlowe mogą być własnością społeczną, lecz przeważnie są spółkami (zobacz umowa najmu garażu) kapitałowymi. Banki specjalne finansują wykonywanie szczególnych spraw, wymagających specyficznego sposobu fachowej obsługi bankowej. Możemy do nich zaliczyć np.: banki obsługujące handel światowy, banki hipoteczne, użyczające pożyczek pod zastaw nieruchomości. Inne to banki zobowiązania wieloletniego, które skupiają zasoby finansowe poprzez wydanie papierów wartościowych, wkłady wieloletnie i użyczają długookresowych pożyczek na finansowanie gospodarstw rolnych, inwestycji budowlanych. Kasy oszczędnościowe to instytucje finansowe, które gromadzą wkłady od ludności i użyczają kredytów na cele bieżące. Bankowość to także tematy powiązane z funkcjonowaniem operacji bankowych, zarządzania negatywnym odchyleniem.

Tags: pieniądze, kredyty, banki, pożyczki