Rezerwy na świadczenia pracownicze oraz rozmaite metody ich wyceniania

Posted on 20/07/2019 7:17am

Rezerwy na świadczenia pracownicze to rezerwy powiązane z nadchodzącymi zobowiązaniami podmiotów ekonomicznych w związku z w tej chwili zatrudnionymi pracownikami. Są one umieszczane w księgach rachunkowych konkretnej marki, spółki albo przedsiębiorstwa. Rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z statutów prawa pracy, a także z układów zbiorowych pracy oraz wielu innych ważnych zobowiązań między pracodawcami a pracownikami. Wycena rezerw na rozmaite świadczenia pracownicze musi być wykonana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 lub także zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 6. Bez względu na to, jaki standard się wybierze, musi pozostać zastosowana metodologia aktuarialna (dowiedz się więcej). Do tego istnieje nakaz (KSR 6) czy zalecenie (msr 19) mówiące o tym, że zdoła to zostać wykonane przez fachowego, doświadczonego aktuariusza.

Jeżeli konkretna firma korzysta z Międzynarodowego Standardu Nr 19, wówczas zakład pracy zdoła, ale nie musi skorzystać z usług aktuariusza, aczkolwiek oczywiście jest to promowane. Chociaż msr 19 nakłada na spółki sporo większe zobowiązania. Raport w mrs 19 jest znacznie bardziej rozbudowany i musi zawierać: sumpty odsetek, sumpty bieżącego zużycia, do tego w sprawozdaniu powinny znaleźć się wypłacone świadczenia, ograniczenia, sumpty przyszłego zatrudnienia oraz masa innych ważkich pozycji. W Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 obowiązkowo wypada skorzystać z usług wykwalifikowanego,
finanse
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
profesjonalnego aktuariusza (kliknij). KSR 6 jest powiązany ze specyficznymi zaświadczaniami, takimi jak dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, oraz także odprawy rentowe lub też opieka lekarska. Rzecz jasna to ledwie parę przykładowych świadczeń, chociaż jest ich dużo więcej.Pomimo tego, że teraz można samodzielnie oszacować rezerwy za pośrednictwem różnych narzędzi (dostępnych przykładowo w Sieci), to powinno się pamiętać, iż zgodnie z KSR 6 nie będą one uznawane za istotne i wiążące bez poświadczenia profesjonalnego, wykwalifikowanego aktuariusza.

Tags: narzędzia, pracownicy, odsetki