Trafiony dobór źródła finansowania samochodu może skutkować uzyskaniem oszczędności podatkowych.

Posted on

Kalkulator i pieniądze
Author: Jacob Edward
Source: http://www.flickr.com
Kolejny koniec roku oznacza przygotowywanie przez pracodawców deklaracji podatkowych. Odbywane przez nas stosunki pracy za cały rok ujrzą teraz światło dzienne w postaci kolumn i wierszy liczb w formularzu PIT. Jakie kroki należy poczynić przy regulacji zaległości finansowych? Czy są przeliczniki mówiące o tym ile powinny wynieść nas odsetki od zaległości ZUS? Kiedy opłaca się korzystanie z podatku liniowego? Jednakże założenie firmy wiąże się nie wyłącznie z przychodami, ale również z rozmaitymi inwestycjami a także obowiązkami. Wskazane jest je dokładnie poznać. Wszelka legalnie zarejestrowana firma musi nade wszystko odprowadzać podatek, jeśli więc proponujesz usługi budowlane vat to musisz rzecz jasna rozliczać się z nich z Urzędem Skarbowym.

To samo dotyczy wystawiania faktur, z których także ułamek kwoty musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
samochód corolla
Author: Ian Armstrong
Source: http://www.flickr.com
Kiedy na przykład chodzi o samochody, to za każdym razem można wziąć pod rozwagę leasing samochodu. Bez sensu pakować się w pożyczkę, bo faktycznie sensowniej postawić na leasing. Kiedy nie mamy pewności jak będzie miała się nasza sytuacja finansowa w przyszłości, to nie ma sensu ryzykować ściągania sobie na głowę rat kredytu, a później może i jakiś kłopotów, gdy nie damy rady spłacać pożyczki. Lepiej postawić na leasing, który nie wymaga od nas aż takich poświęceń.

Umowa leasingowa jest na określony czas i jeżeli po tym czasie okaże się, że samochód nadal jest nam niezbędny to możemy taką umowę po prostu przedłużyć. A gdy okaże się, że leasing przewyższa nasze możliwości finansowe to możemy z niego zrezygnować. Według obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do rejestrowania przychodów przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy płatnicy podatku dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie na podstawie upoważnienia ustawowego Minister Finansów otrzymał pełnomocnictwo do uregulowania przepisów dotyczących zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na okres zamknięty, pewnych grup płatników podatku oraz niektórych czynności z konieczności stosowania kas fiskalnych przy naliczaniu obrotu oraz kwot podatku należnego (strona). Czynności zwolnione z konieczności ewidencjonowania to m.in.

usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z produkcją oraz oczyszczaniem ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, usługi zarządzania nieruchomościami, czynności notarialne. Podatek sprowadza się do różnicy między przychodami, a kosztem ich uzyskania. Nie jest to łatwe – przekroczenie 85 tys. złotych jest w tym przypadku tym trudniejsze, że przedsiębiorcy nie wykorzystają z ulg na sieć, potomstwo, ani nie rozliczą się wspólnie z małżonkiem. Podatek liniowy rodzi również konieczność spisania kolejnej deklaracji podatkowej – formularza PIT-36L.

Podatnicy, którzy podejmują działalność sprzedażową są zwolnieni z podatku należnego za pomocą kas fiskalnych. jeżeli tylko, że nie przekroczą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w kwocie 20.000 zł. Leasing (http://cenabiznesu.pl/-vat-2014-leasing-samochodu-od-1-kwietnia-2014-r) zaliczany jest do metod finansowania dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Wskutek zawarcia umowy leasing, jeden podmiot – leasingodawca – nabywa środek trwały - leasingowany i przekazuje go do korzystania innemu podmiotowi - leasingobiorcy. Leasingodawcami są wyspecjalizowane towarzystwa leasingowe. Zyskują one w głównej mierze na tym, że zaopatrują się w środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej inkasują od tych, którym przekazują środek trwały.

Tags: leasing, samochody, finanse, PIT, leasingu, kredyt