Ubezpieczenie członka rodziny

Posted on 23/10/2019 3:12pm

We wszystkich państwach członkowskich UE obowiązuje system ubezpieczeń społecznych. Są one po to, aby w pewnych sytuacjach życiowych ich mieszkańcy nie znaleźli się bez pomocy. W sytuacji gdy ze względu na wiek nie będziemy posiadali zdolności do pracy zarobkowej, gdy dotknie nas problem zdrowotny czy śmierć kogoś bliskiego. W tych przypadkach te środki będą nam niezbędne. Cóż, nie możemy założyć, że każdy będzie odprowadzał składki. Badania pokazują, że gdyby ubezpieczenia okazały się dobrowolne, korzystałoby z nich tylko około 20 proc. Polaków.


dokument
Source: pixabay
Część z tych osób jest zamożna, i w przypadku ewentualnych problemów poradzą sobie. Ale spora część z tych osób potrzebowała będzie pomocy. Ponieważ wspólnie tworzymy jedno państwo, to właśnie państwo będzie musiało wyciągnąć do nas pomocną dłoń. Na tej zasadzie działa istota instytucji ubezpieczeń społecznych. ZUS składka płacimy solidarnie wszyscy, aczkolwiek nie wiemy, kto i kiedy doświadczy korzyści ze zgromadzonych składek (szczegóły na temat składki ZUS). Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają właściciele działalności gospodarczych.

Nie tylko za siebie, albowiem jeżeli posiadają pracowników – również za nich. Jeśli zatrudniony posiada rodzinę, której nie przysługują świadczenia zdrowotne, musi nastąpić zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (wFirma). Zwykle zaangażowanie członka rodziny w prowadzenie firmy nie odbywa się przez zawarcie umowy o pracę lub umowy-zlecenia lub. Nie świadczy to jednako tym, że żona czy mąż czy dziecko działający wspólnie z przedsiębiorcą w sposób niesformalizowany nie wymaga ubezpieczenia.


Także w tej sytuacji ze świadczeń może czerpać korzyści współmałżonek i dzieci ubezpieczonego. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia nie jest związane z potrzebą opłacania wyższej składki zdrowotnej. Już od połowy XIX w. rozwijają się w Europie systemy opieki społecznej, oparte na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Innymi słowy: my wypłacamy emerytury naszym rodzicom, a nasze dzieci będą wypłacały emerytury nam, kiedy przejdziemy na emeryturę. Gwarantujemy więc bezpieczeństwo sobie i dalszym pokoleniom. Więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Tags: firmy, ubezpieczenia, ZUS, składki