Obiektywna ocena pracownika jest głównym zadaniem każdego pracodawcy

Posted on

praca
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Na koniec niektórych, ustalonych okresów pracy każdy zatrudniony poddawany jest ocenie. Tak zwana ocena pracowników jest niezwykle ważna dla kierownictwa firmy lub zakładu, aby widoczny był obraz sytuacji oraz wyników wykonywania zleconych zadań i pełnionych obowiązków. Ocena pracowników może się odbywać w różnego rodzaju formach. Najistotniejsze w każdym przypadku jest to, by odzwierciedlała całą prawdę, a nie sprowadzała się do ukazywania sympatii oraz antypatii między pracownikami. Na przestrzeni minionych lat utworzono kilka szczególnych nurtów, jakie zezwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne wskaźniki. Te są przygotowywane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania i wymagania. Oceny okresowe pracowników pozwalają rzecz jasna na poprawienie stanu w firmie. Wyróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich najczęściej wykorzystywaną jest ocena 360 stopni.

Dzięki niej ocena pracownika sprawdzana jest przez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem, ale również jego środowiskiem zawodowym. Tutaj szczególnie sięga się po wypowiedzi menagerów, współpracowników lub nawet klientów, z jakimi pracownik miał do czynienia. www.elevatosoftware.comOcena okresowa pracownika (www.elevatosoftware.com/pl/ocena-360-stopni,105,p,130) jest ważna, albowiem pokazuje ona jak na przestrzeni wyznaczonego okresu, pracownik rozwinął się zawodowo. W szczególności tego typu ocena jest ważna dla młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z przedsiębiorstwem. Opierając się na ocenie możemy wyciągać wnioski, które są potrafią stwierdzić, czy dany pracownik rokuje na przyszłość.

Dlatego też oceny takie przeprowadzane są w wielu firmach, zarówno w tych średnich jak i tych większych. W każdym przypadku spełniają nadziej szefów, i dlatego można uznać je za skuteczne. Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła sprawnie jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisanej wyżej, rozróżnia się przede wszystkim wyłączeniem w nagromadzaniu opinii klientów i menagera. Tu zazwyczaj wiedzę o pracowniku kompletuje się przez wywiady ze współpracownikami a także głównym szefem.

dwoje ludzi na korytarzu
Author: Dell Inc.
Source: http://www.flickr.com
Oceny pracowników na pewno przynoszą wymierne korzyści dla firm i ich właścicieli. Dają bowiem cenne informacje dotyczące zatrudnionych osób, ich cech charakteru i zdolności. W oparciu o wyniki tego rodzaju oceny planuje się późniejsze czynności, uzależnione od tych rezultatów. Bywa to między innymi premia dla pracownika, u którego ocena pokazała duży wkład w pracę i lepsze rezultaty niż u pozostałych. Kontrole takie również niekiedy kończą się wypowiedzeniem lub uszczupleniem płacy.

Z tej przyczyny okresowa ocena zazwyczaj oznacza dla zatrudnionych zwiększony stres i poczucie niebezpieczeństwa. Oprócz tego w oparciu o wyniki oceny firma może wdrożyć system szkoleń lub wysłać danego pracownika na warsztaty z zakresu, w którym jego zdolności są zbyt małe. Istnieją rozmaite sposoby prowadzenia analizy wyników pracy, natomiast w gestii dyrekcji leży wybór właściwych metod i formy oceny zatrudnionych osób. Znanych jest mnóstwo sposobów ankietowania w firmach oraz zakładach, jednak to właśnie ocena 360 stopni brana jest najczęściej pod uwagę. Może mieć ona szczególnie dobry wpływ i zaliczana jest również do formy motywowania zatrudnionych w firmie raz przedsiębiorstwie.

Tags: ocena, firma, pracownicy, klient, informacje, warsztaty, analizy