Rola certyfikatów w dostosowywaniu firmy do nowoczesnych standardów prowadzenia biznesu.

Posted on 28/06/2023 10:56pm

Każda firma, która będzie miała chęci, żeby rozwijać się i podnosić jakość swojego działania, powinna wdrażać odpowiednie procedury zarządzania wewnątrz własnej organizacji, kontaktowania się z klientem, biznesowej współpracy i wykorzystywania firmowych zasobów. Od dawna na całym świecie za najważniejsze uznaje się normy ISO, uchwalaniem jakich zajmuje się światowa organizacja mająca siedzibę w Genewie, która zrzesza blisko sto różnych organizacji delegowanych z poszczególnych członkowskich państw.


Certyfikat ISO
Author: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Source: http://www.flickr.com
Co kilka lat pojawiają się kolejne regulacje dotyczące różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, będące odpowiedzią na pojawiające się kolejne zagrożenia i potrzeby. I tak, wynikiem na wzrost zapotrzebowania na energię było opracowanie sześć lat temu normy ISO 50001 która dotyczy systemów zarządzania energią. Zaledwie rok później ukazała się norma ISO 22301 opisująca standardy zarządzania stabilnością biznesu. Odpowiedzią na wzrost znaczenia informacji, jako ważnej wartości w handlu i równocześnie rosnące ryzyko zagrożeń atakami hakerów była uchwalona w 2013 roku norma 27001 która wspomaga zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmach.

Równocześnie tworzone były i powstają również inne normy, zadaniem jakich jest w pierwszej kolejności uporządkowanie działań w obszarze określonych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. Wśród nich najpopularniejsze są ISO 9001 dotycząca zarządzania poziomem jakości w firmie, ISO 14001 dotycząca zarządzania własną produkcją i działaniem w zgodzie z naturą. Pierwsza norma ISO - certyfikat iso 27001 9001 opublikowana została w 1987r, kolejna ISO 14001 zaczęła obowiązywać w 2004r. Obecnie w zdecydowanej większości państw, w Polsce również działa sporo firm wyspecjalizowanych we wdrażaniu poszczególnych norm w przedsiębiorstwach, czyli certyfikowaniu ich. Rola firm certyfikujących polega na przygotowaniu pełnego harmonogramu szkoleń i wykonaniu projektu potrzebnych zmian organizacyjnych tak, żeby dostosować sposób działania firmy do założeń wymienionych w konkretnym projekcie.

Tags: normy, firma, przedsiębiorstwo, certyfikat, ISO